• Huvudsponsorer

Tor 28 Sep  (1 match)
Lör 30 Sep  (1 match)
Tor 05 Okt  (1 match)
Lör 07 Okt  (1 match)
Tor 12 Okt  (1 match)
Tis 17 Okt  (1 match)
Tor 19 Okt  (1 match)
Lör 21 Okt  (1 match)
Tis 24 Okt  (1 match)
Tor 26 Okt  (1 match)
Lör 28 Okt  (1 match)
Tor 02 Nov  (1 match)
Tis 14 Nov  (1 match)
Tor 16 Nov  (1 match)
Lör 18 Nov  (1 match)
Tis 21 Nov  (1 match)
Tor 23 Nov  (1 match)
Lör 25 Nov  (1 match)
Tor 30 Nov  (1 match)
Lör 02 Dec  (1 match)
Tor 07 Dec  (1 match)
Lör 09 Dec  (1 match)
Tis 19 Dec  (1 match)
Tor 21 Dec  (1 match)
Tis 26 Dec  (1 match)
Tor 28 Dec  (1 match)
Lör 30 Dec  (1 match)
Tis 02 Jan  (1 match)
Tor 04 Jan  (1 match)

Kallelse till årsmöte 2017

23 maj 2017 14:39
Nyhet

Här kommer dagordningen till Luleå Hockeys årsmöte som hålls i Coop Norrbotten Arena 15 juni 19:00. Årsmötet är öppet för medlemmar - varmt välkomna!


Årsmötet hålls på ispisten (inne i A-hallen) i Coop Norrbotten Arena och inleds 19:00.

18:00 hålls ett informationsmöte där bland annat sportansvariga för Herr- och Damlaget kommer att finnas på plats.

Både årsmötet och informationsträffen är öppna för Luleå Hockeys medlemmar - medtag medlemskort!

Årsredovisningen för 2016/17 finns tillgänglig för medlemmar på Luleå Hockeys kontor, Ostrongatan 2, f.o.m. 8 juni.

Dagordning för Årsmötet

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Framläggande av föreningens årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
 • Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017
 • Fastställande av resultat- och balansräkningar för förening och koncern
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Val av
  – Ordförande för en tid av ett år
  – Styrelseledamöter för en tid av två år
  – Två revisorer för en tid av ett år
  – Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till ordförande
 • Motioner inlämnade senast 30 dagar före årsmöte
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande