• Huvudsponsorer

VD-blogg: En bit på väg!

9 november 2018 16:00
Blogg

Det har nu gått bra precis två år sedan vi gjorde en kursändring i Luleå Hockey. Styrelsen fastställde en strategi baserad på utvecklingskraft utifrån vår egna identitet. Vi har därefter jobbat intensivt och genomfört aktiviteter för att hitta rätt med denna reviderade strategi.


Det har nu gått bra precis två år sedan vi gjorde en kursändring i Luleå Hockey. Styrelsen fastställde en strategi baserad på utvecklingskraft utifrån vår egna identitet. Vi har därefter jobbat intensivt och genomfört aktiviteter för att hitta rätt med denna reviderade strategi.

Några av de aktiviteter som vi känner att vi kommit en bra bit på vägen med:

- Stark sportslig organisation som varje dag jobbar med utveckling
- Förändrad profil på vårt SHL-lag där egna juniorer får och tar chansen
- Befäst position för SDHL-laget som ett av världens bästa klubblag
- Originalmärket är tillbaka
- Allt fler tjejer både börjar och fortsätter att spela hockey
- Fortsatt utveckling av vår ungdomsverksamhet via vår ungdomspolicy
- Stora steg i den tekniska utvecklingen av vår hemmaarena
- Förstärkt organisation, exempelvis med ny Marknads- och Försäljningschef
- Konkretiserat samhällsansvar via konceptet SANT
- Ett bättre arbete Tillsammans där vi kontinuerligt fortsätter att utveckla föreningen

Vi är medvetna om att behovet av utveckling är fortsatt stort inom många områden i föreningen. Det känns dock fantastiskt bra att vi alla känner att vi är på rätt väg och att vi strävar efter att göra denna resa tillsammans med våra medlemmar, fans, partners, funktionärer och alla andra som brinner och jobbar för föreningen.

Vi har en tydlig vision för framtiden. Vi vet vart vi vill med föreningen. Luleå Hockey skall vara en stark förening med kommersiell skicklighet och inte något kommersiellt bolag.

Föreningen värnar om vår historia och identitet och vi ska bygga vår framgång på att vi jobbar tillsammans, där alla skall känna att de är välkomna att bidra.

Det som är centralt i hela vår verksamhet är att vi skall vara en del i att bygga stolthet och självkänsla för hela länet. Då är det extremt viktigt att vi strävar efter att göra bra saker och att vi med våra värderingar står för bra saker. Det finns så mycket mer än att göra bra sportsliga resultat. Vi vill att våra medlemmar och våra övriga vänner skall känna en stolthet över sin förening.

Viktigt för oss är också att vi verkligen jobbar långsiktigt så att vi kan uppnå hållbar framgång ur alla perspektiv och att vi gör det tillsammans. Något som är extra viktigt nu i en period med sportsliga framgångar.

Tillsammans gör vi oss till Vinnare!