Luleå Hockey höll årsmöte
Publicerad: 2022-06-22
Nyhet
Luleå Hockey höll under onsdagen årsmöte i Coop Norrbotten Arena.

Luleå Hockey höll under onsdagen årsmöte i Coop Norrbotten Arena. Ett möte som genomfördes fysiskt och där vi även hade en digital sändning för de medlemmar som inte kunde närvara fysiskt.

Årsmötet föregicks av information och frågestund med Anders Olofsson, Stefan Enbom, Stefan Nilsson och Mikael Forsberg kring respektive ansvarsområde inom Luleå Hockey. Och det presenterades även att vi förlängt avtalen för Skuggan och Ulf Engman som sportsligt ansvariga för vår herrverksamhet.

I vanlig ordning ledde Ulf Nordekvist årsmötet på ett föredömligt sätt. Och våra medlemmar valde bland annat att ge bifall till valberedningens förslag för omval på ett år av ordförande Anders Olofsson samt omval på två år för ledamöterna Johanna Grimståhl och Ann-Christin Viklund samt nyval för Catrin Ingvarsson.

Vilket innebär att vi tackar Kajsa Myrberg för sitt arbete i Luleå Hockeys styrelse och önskar henne lycka till med framtiden.

Under mötet beslutades om styrelsens förslag till stadgeändringar, något som även skedde. Vilket innebär att föreningen inte kan byta hemort, namn, klubbmärke eller färger utan att ett ordinarie årsmöte godkänt detta med två tredjedelars majoritet.

Verksamhetsberättelsen finns numera uppladdad här på hemsidan tillsammans med tidigare säsongers årsredovisningar. Och när sedan årsmötesprotokollet justerats kommer även det att laddas upp på sidan.

LHF Kommunikation Robert Hedlund
Våra huvudsponsorer