Ekonomiskt utfall 2023/2024
Publicerad: 2024-06-13
Luleå Hockey lyckades uppnå årets viktigaste ekonomiska mål, att redovisa ett positivt kassaflöde på 1 Mkr från den löpande verksamheten. Kassan ökade med 5 Mkr och uppgick till 72 Mkr den 30 april. Föreningen redovisar ett negativt resultat före skatt på totalt 2,9 Mkr.

Föreningen budgeterade inför 2023/2024 med en stor förlust före slutspel. Detta för att kunna upprätthålla en bra sportslig satsning trots stora kostnadsökningar kopplade till hög inflation. Att göra detta samtidigt som ett år utan NHL-ersättningar gjorde det extra utmanande.

Ambitionen var också att undvika prisökningar för säsongskort och partnerpaket som ett sätt att ge tillbaka en del för det starka stöd som föreningen fick från sina supportrar och partners i samband med pandemiåren.

Luleå Hockey redovisar ett negativt resultat före skatt på -2,9 Mkr (-3,3 Mkr efter skatt). Ett resultat som är klart bättre än budget. Fokuserad kostnadskontroll och bra försäljning inom alla områden förklarar den positiva avvikelsen mot budget.

Det negativa resultatet förklaras till stor del av ett underskott i föreningens driftsbolag (-2,0 Mkr). Dessutom har omstruktureringen av sportledningen, inklusive byte av GM på herrsidan, till fullo belastat årets resultat.

Föreningen redovisar ett Eget kapital på 38 Mkr samt en kassa på 72 Mkr. Samtidigt som föreningens soliditet uppgår till 37%.

Koncernens omsättning blev 179 Mkr vilket är 6 Mkr lägre än föregående år. Minskningen förklaras av lägre intäkter vid försäljning av spelare NHL (-7 Mkr), CHL-intäkter 22/23 (-6 Mkr), statliga stöd 22/23 (-2 Mkr). Medans det på det positiva märks SHL-intäkter (+2 Mkr) samt ökad försäljning (+7 Mkr).

Stefan Enbom, VD

- Med en imponerande insats från hela organisationen har vi kunnat redovisa en förstärkning av kassan och en positiv resultatavvikelse mot budget. Det är bara att konstatera att alla våra medarbetare har gjort ett mycket bra arbete.

- Mycket glädjande är att vår försäljning inom alla områden varit högre än budgeterat. Rekordförsäljning till företag och säsongskort samt en fantastisk beläggning på våra SHL-matcher (99,8%) innebär alla positiva avvikelser mot budget.

- Förutom den ökade försäljningen har det varit extra glädjande att se hur samtliga inom organisationen lyckats mycket bra med att begränsa våra kostnadsökningar via en fokuserad kostnadskontroll.

Luleå Hockeys årsmöte genomförs tisdag 25/6 på Coop Norrbotten Arena. Och en vecka före det, från och med tisdag 18/6 finns alla årsmöteshandlingar, inklusive verksamhetsberättelsen tillgänglig för medlemmar på föreningens kontor.

Våra huvudsponsorer