• Huvudsponsorer

Onsdag Ons 30 December Dec
Lördag Lör 2 Januari Jan
Tisdag Tis 5 Januari Jan
Torsdag Tor 7 Januari Jan
Lördag Lör 9 Januari Jan
Söndag Sön 10 Januari Jan
Tisdag Tis 12 Januari Jan
Torsdag Tor 14 Januari Jan
Lördag Lör 16 Januari Jan
Söndag Sön 17 Januari Jan
Tisdag Tis 19 Januari Jan
Torsdag Tor 21 Januari Jan
Idag 23 Januari Jan
Söndag Sön 24 Januari Jan
Måndag Mån 25 Januari Jan
Torsdag Tor 28 Januari Jan
Fredag Fre 29 Januari Jan
Lördag Lör 30 Januari Jan
Söndag Sön 31 Januari Jan
Onsdag Ons 3 Februari Feb
Torsdag Tor 4 Februari Feb
Lördag Lör 6 Februari Feb
Tisdag Tis 16 Februari Feb
Torsdag Tor 18 Februari Feb

Bokslutskommentarer 2016/17

3 juni 2017 16:10

Som väntat gör Luleå Hockey en förlust för säsongen 2016/2017. Detta efter en sportsligt tung säsong med minskat publiksnitt och färre slutspelsmatcher än tidigare. Här presenteras en sammanfattning av ekonomin där varje punkt kommenteras.


Vid styrelsemötet för Luleå Hockey den 30 maj beslutades att föreslå årsmötet att fastställa säsongens resultat i koncernen till -4,9 Mkr. Den slutliga årsredovisningen för Luleå Hockey kommer att behandlas på årsmötet den 15 juni 2017.

Sammandrag av ekonomin

KKR16/1715/16Diff
Intäkter
Matchintäkter, kiosk, souvenir28 48640 144-11 658
Reklam och sponsringsintäkter59 34556 5112 834
Övriga intäkter föreningen26 15325 979174
 
Omsättning
Koncernen127 504147 341-19 837
Föreningen107 171112 521-5 350
 
Kostnader
Externa kostnader föreningen42 11443 782-1 668
Personalkostnader föreningen69 95173 123-3 172
 
Säsongens resultat Koncernen-4 874-1 596-3 278
Eget kapital koncernen7 83412 708-4 874
Kassa och Bank koncernen14 66414 252412

 

Matchintäkter, kiosk- och souvenirintäkter
Dessa minskade med 11,7 Mkr jämfört med föregående säsong. Huvudorsaken till detta var ett minskat publiksnitt på 458 besökare under grundserien och ett lägre antal slutspelsmatcher.

• Minskade slutspelsintäkter (-6,2 Mkr)
• Kiosk- och souvenirförsäljning (-3,1 Mkr)
• Biljettförsäljning (-0,8 Mkr)
• Säsongskort privat (-0,7 Mkr)
• Säsongskort företag (-1,2 Mkr)
• Övrigt (+0,3 Mkr)

Reklam- och sponsringsintäkter
Dessa intäkter ökade med 2,8 Mkr jämfört med föregående säsong. Ökningen har delats relativt lika mellan lokala och centrala intäkter. Övriga intäkter är i nivå med föregående säsong.

Omsättningen i koncernen och föreningen
Omsättningen minskade med 19,8 Mkr. Huvudorsaken till detta är föreningens försäljning av Luleå Hockey Restaurang AB – vilket samtidigt inneburit en viss resultatförbättring för Luleå Hockey. Minskningen i övrigt förklaras i huvudsak av tidigare nämnda faktorer.

Externa kostnader och personalkostnader
Som ett resultat av att Luleå Hockey de senaste 18 månaderna har jobbat med ett program för kostnadsminskningar och resultatförbättringar har våra externa kostnader och personalkostnader minskat under säsongen med totalt 4,8 Mkr. Dessa aktiviteter har inneburit en positiv resultateffekt på totalt ca 6 Mkr. Minskningen i personalkostnader i föreningen är främst hänförlig till ledning och administration.

Kostnader Sport
Lönekostnaden för SHL-laget minskade med 1,8 Mkr jämfört med föregående säsong. Den totala kostnaden för SHL-laget ökade dock med 0,5 Mkr, vilket främst kommer utav ökade kostnader för resor, material och andra externa kostnader.

Kostnadsökningen för SDHL-laget var 1 Mkr och för unga 0,8 Mkr. Ökningar som är en effekt av styrelsens beslut att fortsatt förbättra förutsättningarna för våra elitspelare i SDHL och att ökade sportsliga framgångar för juniorlagen medförde ytterligare slutspelskostnader.

Säsongens resultat
Resultatet för Luleå Hockey blev 2016/2017 -4,9 Mkr vilket är en försämring med 3,3 Mkr jämfört med föregående säsong. Försämringen förklaras av lägre slutspelsresultat (-3,4 Mkr), minskade matchintäkter SHL (-2,7 Mkr), ökade sponsringsintäkter (+2,8 Mkr), minskning externa kostnader/personal (+4,8 Mkr), kostnadsökning sporten (-2,3 Mkr) samt övriga kostnader (-2,5 Mkr).

Eget kapital samt kassa och bank
Föreningens egna kapital uppgår vid slutet av 2016/2017 till 7,8 Mkr. Föreningens kassa uppgår samtidigt till 14,7 Mkr, vilket är en ökning med 0,4 Mkr jämfört med föregående säsong.

Utsikter inför kommande säsong
Vi satsar på utvecklingskraft utifrån vår egen identitet med ett stort antal lovande unga spelare som kommit upp genom vår juniorverksamhet och som behöver få utrymme att utvecklas ytterligare.

LHF/MSSK fortsätter att leda utvecklingen inom SDHL och är fyllda av revansch inför den kommande säsongen.

Försäljningen av säsongskort har fått en väldigt bra start – förhoppningsvis en god indikator på ett publiksnitt som åter pekar uppåt, med alla de goda effekter som det skulle medföra.

Luleå Hockeys styrelse har beslutat om en budget som innehåller kostnadsbesparingar, resultatförbättringar och intäktsökningar som innebär en ekonomi i balans före slutspel.

  • Kostnadsbesparingarna inom sporten uppgår till ca 6 Mkr varav kostnadsminskningen för spelartrupperna uppgår till ca 3 Mkr.

  • Kostnader för lösen av spelare inför säsongen belastade resultatet för 2016/2017 och påverkar därmed inte kommande säsongs resultat.