• Huvudsponsorer

Måndag Mån 8 Mars Mar
Tisdag Tis 9 Mars Mar
Onsdag Ons 10 Mars Mar
Torsdag Tor 11 Mars Mar
Lördag Lör 20 Mars Mar
Onsdag Ons 24 Mars Mar
Torsdag Tor 25 Mars Mar
Lördag Lör 27 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Söndag Sön 11 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Idag 14 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Lördag Lör 17 April Apr
Måndag Mån 19 April Apr
Tisdag Tis 20 April Apr

”Jag ber alla om ursäkt”

9 september 2014 14:22

En av våra spelare har idag dömts till villkorlig dom för misshandel vid Luleå tingsrätt.
- Vi beklagar det inträffade som på inget sätt är förenligt med vad vår förening står för och för att ytterligare tydliggöra vår uppförandekod kommer vi att införa personliga avtal för alla våra spelare och anställda, säger Luleå Hockeys VD Stefan Enbom och fortsätter:


– Vi inom Luleå Hockey tar starkt avstånd från det som beskrivs i den aktuella domen. Det är inte på något sätt förenligt med vad vår förening står för och vi känner med alla dem som på något sätt drabbats av den här händelsen.

– Vi är väl medvetna om det ansvar som vi och våra spelare har som förebilder och föredömen. Det är ingenting som vi tar lätt på och vi arbetar kontinuerligt med att vara mer än bara en idrottsförening. Vi vill vara en god kraft för det samhälle som vi verkar i och lyfta fram goda värderingar och inspirera till ansvarstagande och positivt ambassadörskap.

– Med det sagt vet vi också att människor kan begå misstag – speciellt unga människor. Och här känner vi som arbetsgivare att vi har ett tydligt ansvar för en ung person som är vår anställde att ta hand om honom och hjälpa honom med den svåra situation som har uppstått.

– Vi har sedan detta blev känt för oss gett berörd spelare en formell varning och fört långtgående samtal om allvaret i det inträffade tillsammans med honom och hans företrädare.

– Vi har också ingått ett avtal med berörd spelare som bland annat innebär en redan påbörjad behandling med kognitiv samtalsterapi tillsammans med en terapeut. En behandling som kommer att pågå under åtminstone innevarande säsong. Dessutom kommer hans ledare och arbetskamrater att vara ett viktigt stöd för honom i vardagen.

– Vår förhoppning är att vi genom dessa åtgärder säkerställer att detta inte upprepas och att vi som förening och han som spelare kan gå vidare och fokusera på att utvecklas vidare enligt de målbilder som vi har i föreningen.

– För att inför framtiden tydliggöra vikten av vår uppförandekod och vår roll som förebilder tittar vi just nu på att formulera konkreta avtal för alla våra anställda att skriva under. Det får inte finnas några som helst tvivel kring vilka spelregler vi alla har att rätta oss efter och det känns efter detta som ett naturligt steg för att göra vår uppförandekod mer konkret och gripbar.

Den berörde spelaren
- Jag kan inte annat än att be alla berörda om ursäkt. Jag ber om ursäkt till de som blev utsatta på plats, till min familj, till min förening, alla våra fans och även våra sponsorer.

– Jag förstår att det jag gjort är oacceptabelt och det är jag själv som bär ansvaret för det inträffade och beklagar det djupt.

– Jag förstår allvaret i situationen – både för min förening och för mig själv personligen.

– Just nu genomgår jag en behandling, en kognitiv samtalsterapi, och får ett starkt stöd av min arbetsgivare Luleå Hockey. Något som jag verkligen är tacksam för.

– Jag vill självklart vara en positiv ambassadör och en förebild som svarar upp mot föreningens policys och förväntningar – så att jag kan inspirera fler unga att satsa på ishockeyn, precis som jag själv gjort.