Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 8 April Apr
Fredag Fre 15 April Apr
Söndag Sön 17 April Apr
Tisdag Tis 19 April Apr
Torsdag Tor 21 April Apr
Lördag Lör 23 April Apr
Lördag Lör 30 April Apr
Måndag Mån 2 Maj Maj
Tisdag Tis 3 Maj Maj
Torsdag Tor 5 Maj Maj
Lördag Lör 7 Maj Maj
Måndag Mån 9 Maj Maj
Torsdag Tor 12 Maj Maj
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt

Ytterligare krafttag mot hjärnskakningar

22 februari 2019 10:32
Nyhet

Luleå Hockeys medicinska team utökas. Tillsammans med vårdföretaget Hermelinen startas en ny satsning på ett Sports Concussion Center (Centrum för idrottsrelaterade hjärnskakningar) i Luleå.


Hermelinen Sports Concussion Center leds av Lars Lundgren, fysioterapeut och specialist i idrottsmedicin som dessutom är Luleå Hockeys rehabiliteringsansvarige sedan många år tillbaka.

– Vi har länge arbetat med de personer som skadat huvudet inom idrotten och vi ser att behovet av rehabilitering och grundlig utredning bara växer, säger Lars Lundgren.

Till enheten har man knutit Dr Jan Lexell , specialist i Neurologi och Rehabiliteringsmedicin som medicinsk rådgivare. Dr Lexell har en stor erfarenhet inom skallskadeområdet och ger enheten än bättre möjligheter att ge rätt diagnos och rehabilitering för berörda idrottare.

– Skallskador som sker inom idrotten är oftast lindriga i sin art men kan ändå ge svåra och långvariga konsekvenser, särskilt om idrottarna drabbas upprepade gånger. Varje insats för dessa personer behöver följa en medicinsk rutin och utvärderas kontinuerligt. De allra flesta blir bra inom 2-4 veckor om de följer hjärntrappan, men för en liten grupp blir konsekvenserna större och kan ta längre tid. Vår kunskap om hur vi ska rehabilitera de med långdragna besvär har ökat de senaste åren och jag tror att vi har en god chans att göra verklig skillnad för dessa idrottare, det är därför jag valt att ansluta mig till teamet från Hermelinen och Luleå Hockey, förklarar Dr Jan Lexell.

För Luleå Hockey och de aktiva som varje säsong behandlas för hjärnskakningar är Hermelinen Sports Concussion Center ett välkommet initiativ.

– Verksamheten har precis startat, men vi har stora förhoppningar att kunna göra detta till en permanent del av Luleå Hockeys medicinska team redan till nästa säsong, säger Stefan ”Skuggan” Nilsson, General Manager Luleå Hockey.

Redan under säsongen har Luleå Hockey startat ett viktigt arbete med attityder mellan med- och motspelare för att den vägen försöka förebygga antalet vårdslösa tacklingar.

– Vi måste ta krafttag i hela föreningen för att dels ta hand om de som skadats, men även arbeta förebyggande. Här har vi redan startat ett viktigt arbete med attityder till med- och motspelare där det inte längre är ok att hylla tacklingar och där våra ledare tar ett större ansvar med att ge konsekvenser för vårdslöst spel till sina spelare och inte lägga det ansvaret på domarna, säger Stefan Nilsson.

Luleå Hockey kommer som en del i samarbetet med Hermelinen att ta fram ett förebyggande program riktat till alla unga hockeyspelare.

– Vi tror att det finns mycket att vinna på att stärka kroppen och nacken redan i tidiga år, där specifik träning för rätt muskulatur kan vara ett sätt att göra kroppen tåligare vid situationer då huvudet påverkas av en tackling eller ett fall, förklarar Petter Pettersson, fysansvarig Luleå Hockey.

Hermelinen Sports Concussion Center kommer att ta emot idrottare från hela Sverige för diagnostisering och rehabilitering efter idrottsrelaterade hjärnskakningar.

– Det hela började med Yelverton Tegners stora engagerade arbete med dessa personer, han har gett en kunskapsgrund att stå på som gör oss trygga i vårt arbete och jag ser uppstarten av denna verksamhet som ett sätt att föra Yelvertons arbete vidare i Luleå och Sverige, avslutar Lars Lundgren.

För dig som vill veta mer om Hermelinen Sports Concussion Center hänvisas till deras hemsida.