• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 29 Januari Jan
Onsdag Ons 30 Januari Jan
Torsdag Tor 31 Januari Jan
Fredag Fre 1 Februari Feb
Lördag Lör 2 Februari Feb
Tisdag Tis 12 Februari Feb
Onsdag Ons 13 Februari Feb
Torsdag Tor 14 Februari Feb
Lördag Lör 16 Februari Feb
Söndag Sön 17 Februari Feb
Torsdag Tor 21 Februari Feb
Lördag Lör 23 Februari Feb
Tisdag Tis 26 Februari Feb
Onsdag Ons 27 Februari Feb
Torsdag Tor 28 Februari Feb
Lördag Lör 2 Mars Mar
Söndag Sön 3 Mars Mar
Tisdag Tis 5 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lördag Lör 9 Mars Mar
Söndag Sön 10 Mars Mar
Tisdag Tis 12 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar

Vi ställer oss bakom serieutredningen

7 februari 2019 09:00
Nyhet

Luleå Hockey ställer sig liksom övriga SHL-klubbar bakom den serieutredning som är gjord. Det framkommer i det gemensamma remissyttrande som lämnats in till Svenska Ishockeyförbundet.


För oss inom Luleå Hockey har det varit en process där vi försökt att samla in synpunkter från flera av våra intressenter. Styrelsen har utifrån detta beslutat om vad som är föreningens ståndpunkt i denna fråga. Det har då varit vissa delar som är viktigt för oss inom LHF, exempelvis:

- Att vi är angelägna om att förändringar skall innebära att ligan uppfattas som mer öppen.
- Att vi hoppas att SIF utreder förändringar i licenskraven avseende arenakraven (antalet sittplatser).
- Att vi hoppas på en bred uppslutning inom svensk hockey för det slutliga förslaget.

Därefter har serieutredningen behandlats tillsammans i SHL och det är med stor glädje som vi ställer oss bakom SHL:s remissvar. Vi tror att detta kommer att uppfattas på ett bra sätt bland alla våra vänner och att det är en bra kompromiss som kommer att innebära förbättringar av seriesystemet för framtiden.

Det gemensamma remissyttrandet

Det är en styrka om svensk hockey, utifrån våra respektive intressen, kan samlas och enas kring en seriemodell. Till detta är SHL beredda att bidra. Det skriver SHL och de 14 klubbarna i sitt remissvar till Svenska Ishockeyförbundet och meddelar att klubbarna ställer sig bakom utredarens förslag av seriemodell för upp och nedflyttning mellan SHL och HA från säsongen 2020/21. SHL och klubbarna skriver också att arenakravet, vad gäller åskådarantalet, är ”av mindre vikt”.

Läs hela texten om att SHL-klubbarna ställer sig bakom serieutredningen här.