• Huvudsponsorer

Lördag Lör 30 Mars Mar
Söndag Sön 7 April Apr
Tisdag Tis 9 April Apr
Torsdag Tor 11 April Apr
Lördag Lör 13 April Apr
Måndag Mån 15 April Apr
Torsdag Tor 29 Augusti Aug
Lördag Lör 31 Augusti Aug
Fredag Fre 6 September Sep
Söndag Sön 8 September Sep
Fredag Fre 13 September Sep
Lördag Lör 14 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Idag 21 September Sep
Söndag Sön 22 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Fredag Fre 27 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Fredag Fre 4 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Tisdag Tis 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Fredag Fre 11 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt

Vi ställer oss bakom serieutredningen

7 februari 2019 09:00
Nyhet

Luleå Hockey ställer sig liksom övriga SHL-klubbar bakom den serieutredning som är gjord. Det framkommer i det gemensamma remissyttrande som lämnats in till Svenska Ishockeyförbundet.


För oss inom Luleå Hockey har det varit en process där vi försökt att samla in synpunkter från flera av våra intressenter. Styrelsen har utifrån detta beslutat om vad som är föreningens ståndpunkt i denna fråga. Det har då varit vissa delar som är viktigt för oss inom LHF, exempelvis:

- Att vi är angelägna om att förändringar skall innebära att ligan uppfattas som mer öppen.
- Att vi hoppas att SIF utreder förändringar i licenskraven avseende arenakraven (antalet sittplatser).
- Att vi hoppas på en bred uppslutning inom svensk hockey för det slutliga förslaget.

Därefter har serieutredningen behandlats tillsammans i SHL och det är med stor glädje som vi ställer oss bakom SHL:s remissvar. Vi tror att detta kommer att uppfattas på ett bra sätt bland alla våra vänner och att det är en bra kompromiss som kommer att innebära förbättringar av seriesystemet för framtiden.

Det gemensamma remissyttrandet

Det är en styrka om svensk hockey, utifrån våra respektive intressen, kan samlas och enas kring en seriemodell. Till detta är SHL beredda att bidra. Det skriver SHL och de 14 klubbarna i sitt remissvar till Svenska Ishockeyförbundet och meddelar att klubbarna ställer sig bakom utredarens förslag av seriemodell för upp och nedflyttning mellan SHL och HA från säsongen 2020/21. SHL och klubbarna skriver också att arenakravet, vad gäller åskådarantalet, är ”av mindre vikt”.

Läs hela texten om att SHL-klubbarna ställer sig bakom serieutredningen här.