• Huvudsponsorer

Böter och flaggförbud

13 november 2019 18:06
Nyhet

Efter ett beslut i Tävlingsnämnden i Svenska Ishockeyförbundet åläggs Luleå Hockey böter och flaggförbud för sina supportrar i SHL - både på hemma- och bortaplan. Ett flaggförbud som gäller till och med 31 januari 2020.


Nedan presenteras Tävlingsnämndens anmälan och beslut.

ANMÄLAN
Till Tävlingsnämnden har det inkommit en anmälan gällande ordningsstörning i samband med matchen mellan Skellefteå AIK och Luleå HF 2019-10-22 i SHL.

BESLUT
Tävlingsnämnden konstaterar att illegal pyroteknik antänts på sektion avsedd för Luleå HFs supportrar. TN ser allvarligt på förseelser med nyttjande av illegal pyroteknik i samband med ishockeymatcher och konstaterar att LHF:s supportrar varit inblandade i liknande förseelser tidigare. Vidare delar inte TN bilden som delges i LHFs yttrande gällande att brott mot kap 10:4 i Säkerhetsmanualen inte föreligger då det enligt TNs bedömning användes enpinnsflaggor för att försvåra identifieringen av individen/-er som antände pyrotekniken. Med anledning härav beslutar TN om straffavgift på 10.000 kr enligt TB § 9.7.1 samt ålägger LHF med förbud mot användning av overhead-flaggor, tvåpinnsflaggor, enpinnsflaggor och liknande t.o.m. 2020.01.31 enligt TB § 9.7.4, övriga påföljder.