• Huvudsponsorer

Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Onsdag Ons 26 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Söndag Sön 1 Mars Mar
Tisdag Tis 3 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Onsdag Ons 11 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 12 September Sep
Söndag Sön 13 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep
Torsdag Tor 1 Oktober Okt
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Söndag Sön 4 Oktober Okt
Tisdag Tis 6 Oktober Okt

LHF fortsätter driva Coop Norrbotten Arena

3 juni 2020 13:15
Nyhet

Luleå Hockey kommer även fortsättningsvis att sköta driften av Coop Norrbotten Arena. Det beslutades på ett extrainsatt styrelsemöte på tisdagskvällen.


För drygt ett år sedan meddelade Luleå Hockey till Luleå kommun att man önskade säga upp driftavtalet av Coop Norrbotten Arena för omförhandling. Syftet var att hitta bättre lösningar i samarbetet avseende kostnadsfördelningar, risker osv. Detta då de aktuella förutsättningarna skiljer sig från hur det såg ut när det nuvarande avtalet tecknades för tio år sedan.

Föreningen eftersträvade ett nytt avtal som mer transparent skulle visa på att föreningens hyra av Coop Norrbotten Arena uppgår till ca 10 Mkr/år och att den hyran fördubblats under avtalsperioden. Samt att man mer rättvist hade behövt dela på de risker som det innebär att driva en åldrande anläggning.

Luleå kommun och Luleå Hockey har sedan dess inte kunnat enas om något nytt avtal och därefter har det pågått diskussioner om att kommunen skulle ta över driften. Något som Luleå Hockeys styrelse bedömer hade varit till det sämre för både kommunen och föreningen jämfört med att fortsätta med befintligt avtal.

Styrelsen har i en situation med extrem tidsbrist och övrigt osäkra tider inte varit beredd att ta de risker som det hade inneburit för verksamheten att låta driften övergå till kommunen. Därför har man beslutat att dra tillbaka uppsägningen av avtalet, vilket innebär att det automatiskt förnyas med fem år och att Luleå Hockey fortsätter med driften av Coop Norrbotten Arena.

Under kommande avtalsperiod hoppas Luleå Hockey att genom en fortsatt dialog med kommunen skapa en förståelse för den problematik och de risker som det innebär för Luleå Hockey att sköta driften av Coop Norrbotten Arena utifrån det gamla avtalet och att man kommer kunna teckna ett nytt avtal som bättre kommer spegla de faktiska förutsättningarna.

Stefan Enbom, VD

– Självklart är det en besvikelse att Luleå kommun inte var beredda att hitta en lösning för ökad transparens och en mer rimlig fördelning av kostnader kring Coop Norrbotten Arena. Vi kommer dock fortsätta jobba för att vi skall få en samsyn kring den här frågan och att vi i framtiden kommer kunna komma överens om ett upplägg som är både mer öppet och rättvist.

– Med denna fråga beslutad har Luleå Hockey nu fullt fokus på att hantera effekterna av pågående pandemi och att vår fantastiska förening skall fortsätta utveckla Coop Norrbotten Arena och att vi även fortsättningsvis kommer sätta Luleå och Norrbotten på kartan i både Sverige och Europa. För vi kommer med hjälp av våra vänner att utmana fullt ut i både SHL och SDHL.

Vi gör det tillsammans!