Söndag Sön 26 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Söndag Sön 17 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Idag 23 Oktober Okt
Måndag Mån 25 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt
Söndag Sön 31 Oktober Okt
Tisdag Tis 2 November Nov
Torsdag Tor 4 November Nov
Lördag Lör 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Lördag Lör 20 November Nov
Söndag Sön 21 November Nov
Måndag Mån 22 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov

Ny organisation för Luleå Hockey

16 december 2015 11:30

Vid förra veckans styrelsemöte fastställdes en ny organisation för Luleå Hockey. Den nya organisationen börjar gälla från och med årsskiftet och arbetet med den har pågått under hösten. Inriktningen har varit att skapa en kostnadseffektiv organisation för framtiden som präglas av harmoni, trivsel och arbetsglädje.


De utgångspunkter som legat till grund för den nya organisationen kan sammanfattas enligt:

  • Offensiva satsningar på arenans kommersiella möjligheter
  • Ny struktur för sportslig utveckling
  • Ökade resurser till administrativa delar inom LHF Sport
  • Kraftsamling på företagsdelen av LHF Marknad
  • Ny enkel och tydlig ledningsstruktur för Luleå Hockey

För att säkra den offensiva satsningen i Arenan så har föreningen en ny ledningsbefattning, Chef Arenaservice. Denna befattning har till uppgift att vara en sammanhållande kraft för Restaurang, Kiosker, Kundcentra, Souvenirbutik, Mässor och konferenser samt Loger och lounger.

LHF Marknad får samtidigt ett tillskott på resurser då Ann-Louise Larsson kommer att jobba heltid med företagsförsäljning och lämnar över sina uppgifter kring kundcenter och souvenirbutik till Chef Arenaservice.

För att utveckla de administrativa delarna inom LHF Sport så skapas en ny befattning, Ansvarig Administration Sport. Robert Hedlund kommer att ansvara för detta samtidigt som han behåller ansvaret för extern kommunikation och mediakontakter.

Robert lämnar därmed över sina uppgifter kring marknadskommunikation till LHF Marknad och Jocke Darhammar som blir ansvarig för dessa delar från årsskiftet. Samtidigt som Markus Tervamäki utöver sin position inom LHF Kommunikation bland annat får en utökad roll i föreningen och kommer ta ett producentansvar för våra matcharrangemang.

Lars Bergström kvarstår i sin roll som GM/Sportchef och som ytterst ansvarig för allt det sportsliga i föreningen. Tillsammans med VD, Administrativt ansvarig (Robert Hedlund), Chef Unga (Ulf Engman) och Sportchef Riksserien (Fredrik Glader) bildas en sportledningsgrupp som har den viktiga uppgiften att säkra den strategiska utvecklingen av sporten inom föreningen.

Ansvaret för drift och underhåll delas framöver mellan Peter Lundberg (drift) och Henrik Rosendahl (anläggning och underhåll) när Curt –Göran Jacobsson lämnar sin roll som Arenachef vid årsskiftet. Curt-Göran kommer att lämna över och vara Peter och Henrik behjälplig på halvtid fram till att han går i pension i maj.

Kommentar från VD Stefan Enbom

– Det känns fantastiskt bra att vi nu kunnat lägga en mycket bra grund för den fortsätta utvecklingen av Luleå Hockey. Vi är alla medvetna om att en kostnadseffektiv organisation med harmoni och trivsel är en absolut grundförutsättning för sportslig framgång på alla plan.