• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 1 Februari Feb
Lördag Lör 3 Februari Feb
Torsdag Tor 8 Februari Feb
Lördag Lör 10 Februari Feb
Lördag Lör 24 Februari Feb
Tisdag Tis 27 Februari Feb
Torsdag Tor 1 Mars Mar
Lördag Lör 3 Mars Mar
Tisdag Tis 6 Mars Mar
Torsdag Tor 8 Mars Mar
Lördag Lör 10 Mars Mar
Måndag Mån 12 Mars Mar
Onsdag Ons 14 Mars Mar
Fredag Fre 16 Mars Mar
Lördag Lör 15 September Sep
Torsdag Tor 20 September Sep
Lördag Lör 22 September Sep
Torsdag Tor 27 September Sep
Lördag Lör 29 September Sep
Torsdag Tor 4 Oktober Okt
Lördag Lör 6 Oktober Okt
Torsdag Tor 11 Oktober Okt
Lördag Lör 13 Oktober Okt
Torsdag Tor 18 Oktober Okt
Lördag Lör 20 Oktober Okt
Torsdag Tor 25 Oktober Okt
Lördag Lör 27 Oktober Okt
Tisdag Tis 30 Oktober Okt

Kallelse till årsmöte 2017

23 maj 2017 14:39
Nyhet

Här kommer dagordningen till Luleå Hockeys årsmöte som hålls i Coop Norrbotten Arena 15 juni 19:00. Årsmötet är öppet för medlemmar - varmt välkomna!


Årsmötet hålls på ispisten (inne i A-hallen) i Coop Norrbotten Arena och inleds 19:00.

18:00 hålls ett informationsmöte där bland annat sportansvariga för Herr- och Damlaget kommer att finnas på plats.

Både årsmötet och informationsträffen är öppna för Luleå Hockeys medlemmar - medtag medlemskort!

Årsredovisningen för 2016/17 finns tillgänglig för medlemmar på Luleå Hockeys kontor, Ostrongatan 2, f.o.m. 8 juni.

Dagordning för Årsmötet

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Framläggande av föreningens årsredovisning/verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
 • Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017
 • Fastställande av resultat- och balansräkningar för förening och koncern
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Val av
  – Ordförande för en tid av ett år
  – Styrelseledamöter för en tid av två år
  – Två revisorer för en tid av ett år
  – Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till ordförande
 • Motioner inlämnade senast 30 dagar före årsmöte
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande