Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 8 April Apr
Fredag Fre 15 April Apr
Söndag Sön 17 April Apr
Tisdag Tis 19 April Apr
Torsdag Tor 21 April Apr
Lördag Lör 23 April Apr
Lördag Lör 30 April Apr
Måndag Mån 2 Maj Maj
Tisdag Tis 3 Maj Maj
Torsdag Tor 5 Maj Maj
Lördag Lör 7 Maj Maj
Måndag Mån 9 Maj Maj
Torsdag Tor 12 Maj Maj
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt

Årsredovisningen fastställd

14 juni 2022 18:00
Nyhet

Onsdagen den 22 juni håller Luleå Hockey årsmöte på Coop Norrbotten Arena. Och med anledning av att årsredovisningen nu är fastställd av styrelsen kommer lite övergripande information från VD.


Styrelsen har fastställt Årsredovisningen för säsongen 2021/2022. Det vi kan konstatera är att föreningens ekonomi är starkare än någonsin. Det känns fantastiskt bra att vi tillsammans med alla våra vänner lyckades nå vårt huvudmål under pandemin. Att komma ut starkare på andra sidan.

När det gäller årets ekonomiska resultat kan vi sammanfattningsvis konstatera att Luleå Hockey återigen kan redovisa ett starkt resultat. En viktig del i detta har varit vår hantering av pandemin och dess effekter.

Dessutom har föreningens fokuserade arbete med att skapa ett stort engagemang i Vårat Gäng tagit ytterligare steg. Vägen till engagemang sker genom stor delaktighet och gemenskap. Vilket i kombination med ett allt starkare stöd i länet innebär fantastiska publiksiffror och höga publikintäkter.

Slutspelet blev framgångsrikt för båda våra elitlag, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta trots att de tre sista hemmamatcherna i SM-finalen spelades i maj och därför kommer att redovisas på säsongen 2022/2023.

Föreningen redovisar en total omsättning på 170 Mkr vilket är en ökning med 39 Mkr jämfört med föregående år. Den största ökningen har vi på entrébiljetter (+29 Mkr). Detta då vi den här säsongen bland annat kunde spela 18 matcher med publik under SHL:s grundserie. Och att vi då hade ett rekordsnitt på 5 815 besökare och 95% beläggning i Coop Norrbotten Arena. Dessutom är försäljningen till företag och omsättningen på souvenirer andra delar som nått rekordnivåer.

Våra kostnader har samtidigt ökat med 29 Mkr under säsongen. En del av detta har varit för att vi haft mer normala kostnader för våra matcharrangemang och även för den sportsliga verksamheten, där vi ökat spelarbudgeten för båda våra representationslag.

Luleå Hockey redovisar ett resultat på 12 Mkr (4 Mkr) för 2021/2022. Vilket är en ökning med 8 Mkr jämfört med föregående år. Vi budgeterade för ett nollresultat före slutspel och vi redovisar stora positiva avvikelser mot budget avseende våra intäkter. Medel som under säsongen till stor del har använts till en ökad sportslig satsning. Och den positiva avvikelsen mot budget förklaras i övrigt av ett ekonomiskt lyckat slutspel och övriga intäkter.

Omsättningen för vår dam- och tjejverksamhet fortsätter att stiga vilket möjliggör en fortsatt offensiv satsning. Ökningen förklaras av ett allt större stöd från våra partners. Försäljningen till företag har ökat med ca 20%. Detta i kombination med ett ekonomiskt lyckat slutspel i SDHL innebär att vi återigen redovisar ett positivt resultat för vår verksamhet för damer/tjejer.

Resultatet innebär att föreningens egna kapital uppgår till 40 Mkr vilket innebär en soliditet på 42% och föreningens likvida medel på banken var 52 Mkr per 2022-04-30.

Vi gör det tillsammans!