• Huvudsponsorer

Lördag Lör 30 Mars Mar
Söndag Sön 7 April Apr
Tisdag Tis 9 April Apr
Torsdag Tor 11 April Apr
Lördag Lör 13 April Apr
Måndag Mån 15 April Apr
Torsdag Tor 29 Augusti Aug
Lördag Lör 31 Augusti Aug
Fredag Fre 6 September Sep
Söndag Sön 8 September Sep
Fredag Fre 13 September Sep
Lördag Lör 14 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Idag 21 September Sep
Söndag Sön 22 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Fredag Fre 27 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Fredag Fre 4 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Tisdag Tis 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Fredag Fre 11 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt

Rekordåret summerat ekonomiskt

4 juni 2019 18:00
Nyhet

Säsongen 2018/19 var både sportsligt och publikt en av de mest framgångsrika i föreningens historia. Och även ekonomiskt kan Luleå Hockey redovisa en rekordsäsong med ett resultat på 17 Mkr.


Nettoomsättningen i koncernen uppgick under säsongen till 171 Mkr (128 Mkr föregående säsong) vilket är den överlägset högsta för Luleå Hockey. Omsättningsökningen på ca 43 Mkr förklaras främst av ökade marknadsintäkter på 10 Mkr, höjd ersättning från SHL på 10 Mkr, gåvor på 22 Mkr och övrigt på 1 Mkr. De ökade marknadsintäkterna avser till stor del biljetter och säsongskort och gåvorna har nyttjats till teknikinvesteringen.

De ökade biljettintäkterna förklaras huvudsakligen av vårt högsta publiksnitt på herrsidan sedan premiäråret i Elitserien 1984/1985. Vilket även fortsatte under SM-slutspelet där vi snittade hela 6126 besökare på våra sex hemmamatcher. Även investeringen i ny teknik i Coop Norrbotten Arena har haft en avgörande betydelse i möjligheterna med att öka omsättningen för föreningen.

Inför säsongen 2018/2019 genomfördes den största investeringen i föreningens historia. En teknikinvestering som uppgick till totalt ca 42 Mkr och omfattar främst ljud, ljus, digitalskärmar och projektorer. Luleå Kommun finansierade ca 12 Mkr av investeringen via en typ av lån som föreningen återbetalar med ränta på 10 år. Resterande del av investeringen finansierades med egna medel.

Investeringen har även inneburit högre kostnader i form av avskrivningar på 2 Mkr, ränta och amortering till Luleå Kommun med en årskostnad på 1,3 Mkr, samt genomförda extra avskrivningar på 3,2 Mkr för äldre utrustning.

Resultatet för koncernen uppgår därmed till 17 Mkr (1 Mkr) och är det överlägset högsta resultatet i föreningens historia. Förbättringen av resultatet förklaras huvudsakligen av effekter avseende investeringen samt positiva slutspel i både SHL och SDHL. Kostnaderna inom sporten har under säsongen ökat med ca 6,1 Mkr, varav dam- och flickverksamheten har ökat med 1,9 Mkr.

Det totala resultatet för föreningens samtliga slutspel uppgår till ca 4 Mkr. En glädjande del är att föreningens damverksamhet redovisat ett positivt resultat för första gången. Detta efter ett både sportsligt och ekonomiskt lyckat SM-slutspel.

Med detta resultat uppgår föreningens egna kapital till 26,5 Mkr vilket är det högsta värdet i föreningens historia. Detta innebär även att föreningen kan redovisa en kraftigt förbättrad soliditet.

Stefan Enbom, VD

– Det känns mycket bra att vi har kunnat redovisa ett rekordresultat som innebär att vi kraftigt stärkt vårt egna kapital. Vi är dock mycket väl medvetna om att resultatets omfattning till stor del påverkats av engångseffekter avseende vår teknikinvestering. Vi är dock tillfreds med att kunna redovisa ett marginellt positivt resultat före både slutspel och engångseffekter.

– Vi är också nöjda med att vi nyttjat de ökade medlen från SHL på ett klokt sätt där ca 50% av ökningen använts inom Sporten och där den andra delen investerats i bland annat en förbättrad arenaupplevelse och en förstärkt organisation på marknadssidan, vilket vi kommer ha nytta av även för framtiden.

Från och med onsdag den 12 juni kommer årsredovisningen för säsongen 2018/19 att finnas tillgänglig för föreningens medlemmar på LHF:s kontor på Ostrongatan 2. Det gäller även eventuellt inkomna motioner och styrelsens yttranden kring dessa.

Läs mer om Luleå Hockeys årsmöte den 19 juni.