• Huvudsponsorer

Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Onsdag Ons 26 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Söndag Sön 1 Mars Mar
Tisdag Tis 3 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Onsdag Ons 11 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Lördag Lör 12 September Sep
Söndag Sön 13 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep
Torsdag Tor 1 Oktober Okt
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Söndag Sön 4 Oktober Okt
Tisdag Tis 6 Oktober Okt

Luleå Hockey korttidspermitterar

31 mars 2020 13:30
Nyhet

Med anledning av det rådande läget kommer vi i Luleå Hockey att korttidspermittera alla fast anställda, spelare och ledare från och med den 1 april. Detta görs som ett steg i att undvika uppsägningar och att säkra föreningens överlevnad som elitförening.


Sedan hockeysäsongen 2019/2020 fick ett hastigt slut har föreningen jobbat med handlingsplaner för att hantera de ekonomiska utmaningarna som den pågående pandemin har medfört och väntas medföra för framtiden. På kort sikt har vi koll på effekterna av detta och vi kommer göra en betydande men hanterbar förlust samtidigt som vi säkrat föreningens likviditet för de kommande månaderna.

På längre sikt har föreningen en mängd aktiviteter i sin handlingsplan för säsongen 2020/2021. Där finns det självklart en hel del osäkerhet som vi behöver jobba med. Förutom den effekt som pandemin redan har inneburit befarar vi att våra intäkter kommer att minska med minst 10 miljoner kronor kommande säsong – vilket gör det nödvändigt att sänka våra kostnader med motsvarande belopp. Och det arbetet har redan påbörjats.

En av aktiviteterna för att uppnå dessa sänkta kostnader är att korttidspermittera våra fast anställda, spelare och ledare från och den 1 april. Detta gäller cirka 60 medarbetare i föreningen. Vi genomför denna åtgärd för att undvika varsel om uppsägningar som annars hade varit nödvändiga och för att säkra föreningens överlevnad som elitförening. Planen är att avbryta korttidsarbetet så snart det är möjligt för att därefter återgå till ordinarie verksamhet igen.